Živočíšstvo

kunka_cervenobrucha

kunka
červenobruchá


V Malom Dunaji a jeho blízkom okolí žijú viaceré vzácne a chránené živočíchy a rastliny. Z cicavcov sú tu zastúpené najmä kunka červenobruchá, vydra riečna a ondatra pižmová, z vtákov sa tu vyskytujú najmä labuť veľká, volavka popolavá, lyska čierna, bocian biely, bučiačik močiarny, rybárik obyčajný, kačica divá. Obojživelníky vyskytujúce sa v okolí Malého Dunaja sú najmä skokan rapotavý a skokan zelený, z hmyzu je to okrem iných roháč obyčajný. Ryby vyskytujúce sa v toku Malého Dunaja sú sumec západný, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrúz bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, plotica lesklá, šťuka severná, jalec hlavatý, jalec tmavý, jalec maloústy, ostriež riečny, karas obyčajný, plotica obyčajná, mieň obyčajný.