Vodná turistika

splavMalý Dunaj je obľúbený najmä pre možnosť vodnej turistiky. Splav Malého Dunaja patrí k najkrajším zážitkom tohto druhu trávenia voľného času na Slovensku. Je vhodný aj pre začiínajúcich vodákov, alebo rodiny s deťmi. Výška hladiny rieky v dôsledku výpustového objektu pri odčleneňovaní rieky z hlavného toku Dunaja sa takmer nemení.


V dôsledku čoho je Malý Dunaj ušetrený väčších záplav. Príroda okolia rieky býva často nedotknutá, miestami sa dá prirovnať k "džungli". Najkrajšie a pravdepodobne najnavštevovanejšie táborisko pre vodákov je pri kolovom vodnom mlyne v Jelke. Nachádza sa tu viacero občerstvovacích zariadení a aj luxusnejšia reštaurácia Rybárstvo u sv. Petra. Postupne však vznikajú nové miesta, ktoré turistom a vodákom poskytujú svoje služby, napríklad v Jahodnej a Tomášove.